Dr. Abdi Widjaja, M.Ag
Dr. Abdi Widjaja, M.Ag
Ketua Prodi
M. Anis, S.Ag., M.H.
M. Anis, S.Ag., M.H.
Sekretaris Prodi